Előadások, tanulmányok

Aknai Dóra Orsolya | Publikációk – Előadások

IKT MasterMinds Kutatócsoport

Publikációk, előadások


TANULMÁNY FOLYÓIRATBAN – 4

 • Feher Peter – Balázs Czékmán – Dóra Orsolya Aknai (2018): Complex competency development with augmented reality supported digital storytelling. HERJ – Hungarian Educational Research Journal 8. évf. 2018/1. sz. p. 93-96.[PDF]
 • Aknai Dóra Orsolya (2016): Táblagépes alkalmazások a gyógypedagógiai gyakorlatban, súlyosan-halmozottan sérült gyermekek körében. Fejlesztő Pedagógia 27. évf. 2016/ 2-3. szám, p. 64-69.
 • Aknai Dóra Orsolya (2015): A digitális pedagógus fegyvertára hálózatos környezetben. In.: A Létünk virtuális konferenciája – 2015, Digitális kor – “Cyber nemzedékek” – Oktatási és neveléstudományi kérdések, LÉTÜNK XLV. évf. 2015/4. szám, p. 67-74. FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK [PDF]
 • Aknai Dóra Orsolya (2015): Interaktív tábla használata a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek fejlesztésében. Fejlesztő Pedagógia 26. évf. 2015/ 4-6. szám, p. 78-85.

KÖNYV, KÖNYVFEJEZET, SZERKESZTETT KÖTET – 1 – 7 – 3

 • Aknai Dóra Orsolya (2018): Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Bee-Bottal, Blue-bot-tal értelmi sérült gyerekeknél. In: Endrődy-Nagy Orsolya – Fehérvári Anikó (2018, szerk.): Innováció-Kutatás-Pedagógusok, HERA Évkönyvek V. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 2018. p. 505-515. ISBN 978-615-5657-05-4
 • Fehér Péter – Aknai Dóra Orsolya (2017, szerk.): II. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia, Program; Előadás-összefoglalók, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. p. 48
 • Fegyverneki Gergő – Aknai Dóra Orsolya (2017): A ​mobiltanulás ábécéje pedagógusoknak. Módszertani és technikai ötletek a mobilozó tanulókhoz. Neteducatio, Budapest, p. 176.
 • Aknai Dóra Orsolya – Fehér Péter (2017): Nyelvvizsgára készülök – mobil applikációkkal támogatott nyelvtanulás. In: Aknai Dóra Orsolya – Fehér Péter (2017): Mobil – Világ – Iskola. Válogatott tanulmányok az I. Mobil eszközök az oktatásban konferenciáról. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen – IKT MasterMinds Kutatócsoport, Veszprém. p. 115-124.
 • Aknai Dóra Orsolya (2017): Táblagépes alkalmazások használata értelmi sérült, autizmusspektrum-zavarral élő tanulók megsegítésében. In: Aknai Dóra Orsolya – Fehér Péter (2017): Mobil – Világ – Iskola. Válogatott tanulmányok az I. Mobil eszközök az oktatásban konferenciáról. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen – IKT MasterMinds Kutatócsoport, Veszprém. p. 38-49.
 • Aknai Dóra Orsolya – Fehér Péter (2017): Mobil – Világ – Iskola. Válogatott tanulmányok az I. Mobil eszközök az oktatásban konferenciáról. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen – IKT MasterMinds Kutatócsoport, Veszprém. p. 272. ISBN 978-963-318-605-3
 • Czékmán Balázs – Aknai Dóra Orsolya – Fehér Péter (2017): Digitális történetmesélés kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások segítségével. In.: Magyari Sára, Bartha Krisztina, Balogh Brigitta (2017, szerk.): OKTATÁS HATÁRHELYZETBEN. Konferencia (2016 ; Oradea) Oktatás határhelyzetben : a 2016. március 4-én : a Partiumi Keresztény Egyetemen, Nagyváradon megrendezett Oktatás határhelyzetben c. neveléstudományi konferencia tanulmányai, Oradea : Partium, 2017 p. 16-22. ISBN 978-606-8156-86-6
 • Fehér Péter – Aknai Dóra Orsolya -Czékmán Balázs (2016): Digitális történetek és a kiterjesztett valóság a „Digitális mesefal” projektben. In.: In: Josip Lepeš, Géza Czékus, Éva Borsos (2016, szerk.): A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2016-os tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye: X. nemzetközi tudományos konferencia, V. módszertani konferencia, III. IKT az oktatásban konferencia, Tanulmánygyűjtemény, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, p. 375-381. [PDF]
 • Aknai Dóra Orsolya és Fehér Péter (2016, szerk.): I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia, Program; Előadás-összefoglalók, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. p. 64
 • Aknai Dóra Orsolya (2016): Táblagépes alkalmazások a gyógypedagógiai gyakorlatban, súlyosan-halmozottan sérült gyermekek körében. In.: Karlovitz János Tibor (2016, szerk.): Tanulás és fejlődés: A IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia válogatott tanulmányai, Tanulmánykötet, International Research Institute, Komarno, p. 58-63. [PDF]
 • Aknai Dóra Orsolya (2015): Interaktív tábla használata a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek fejlesztésében. In.: Nagyházi Bernadette (2015, szerk.): IX. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia Nevelés és tudomány, neveléstudomány a 21. században Tanulmánykötet, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, Kaposvár, p. 260-276. [PDF]

BÍRÁLATI RENDSZERŰ ÉS EGYÉB NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KONFERENCIAELŐADÁSOK – 42

2018 – 5

 • Aknai Dóra (2018): Pedagógus blogok, mint a digitális önreflexió és a kollaboratív tudásépítés lehetséges színterei? Oktatás, gazdaság, társadalom HuCER 2018, Székesfehérvár, 2018. május 24-25. In: Oktatás, gazdaság, társadalom HuCER 2018 ABSZTRAKTKÖTET p. 9. ISBN 978-615-5657-04-7[PDF]
 • Aknai Dóra – Fehér Péter (2018): Computational thinking in problem-solving: A theoretical overview XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2018. április 26-28. In: Vidákovich Tibor, Fűz Nóra (2018, szerk.): PÉK 2018. XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Program; Előadás-összefoglalók, SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, p. 30. [PDF]
 • Aknai Dóra – Fehér Péter (2018): Online pedagógus szakmai közösségek elemzése XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2018. április 26-28. In: Vidákovich Tibor, Fűz Nóra (2018, szerk.): PÉK 2018. XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Program; Előadás-összefoglalók, SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, p. 17. [PDF]
 • Aknai Dóra Orsolya (2018): Robotok az SNI gyerekek fejlesztésében. II. Robotika, Kódolás kisgyermekkorban konferencia, ELTE TÓK, Budapest, 2018. ápr. 20. In: Dr. Lénárd András (szerk.): Robotika, kódolás kisgyermekkorban. Absztrakt-kötet. ELTE-TÓK Digitális Pedagógia Tanszék, Budapest. (ISBN: 978-963-463-703-5)
 • Aknai Dóra Orsolya (2017): SNI diákok fejlesztése IKT eszközökkel workshop. II. Jelen és jövő – Számítógépek és okos eszközök az iskolában konferencia és workshop, Budapest, 2018. ápr. 6.

2017 – 14

 • Aknai Dóra Orsolya (2017): “Utazás az ismeretlenbe” – SNI diákok fejlesztése a robotok korábanII. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia, Balatonfűzfő, 2017. november 10-11. In: Aknai Dóra Orsolya és Fehér Péter (2017, szerk.): II. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia, Program; Előadás-összefoglalók, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, p. 36. [PDF]
 • Fehér Péter – Aknai Dóra Orsolya (2017): “Interaktív emléktáblák” – egy újabb tervezett AR projektről II. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia, Veszprém, 2017. november 10-11. In: Aknai Dóra Orsolya és Fehér Péter (2016, szerk.): II. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia, Program; Előadás-összefoglalók, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, p. 11. (ISBN 978-963-318-676-3) [PDF]
 • Aknai Dóra Orsolya (2017): SNI tanulók IKT-vel támogatott tanulási-tanítási lehetőségeiŐszi Pedagógiai Szakmai Napok, “A köznevelés lehetőségei a digitális században”, Dunaújváros, 2017. október 16
 • Péter Fehér -Balázs Czékmán – Dóra Orsolya Aknai (2017): Complex Competency Development With Augmented Reality Supported Digital Storytelling, Paper on ECER Conference, Copenhagen, 2017. aug. 22-25. Abstract
 • Aknai Dóra (2017): Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése BeeBot-tal értelmi sérült gyerekeknél. HUCER 2017 Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2017. május 25-26. In: Innováció, kutatás, pedagógusok, HUCER 2017 Absztrakt kötet ISBN: 978-615-5657-02-3[PDF]
 • Aknai Dóra Orsolya (2017): Beebot, avagy egy méhecske kalandozásai egy SNI-osztályban. Robotika, Kódolás kisgyermekkorban konferencia, ELTE TÓK, Budapest, 2017. ápr. 28.
 • Aknai Dóra (2017): Értékelési lehetőségek a digitális történetmesélésben X. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Sopron, 2017. ápr. 27. In: Kissné Zsámboki Réka és Horváth Csaba (szerk.): Diverzitás a hazai és nemzetközi neveléstudományi kutatásokban és a pedagógiai gyakorlatban”, X. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Absztraktkötet[PDF]
 • Fehér Péter – Aknai Dóra (2017): Network Analysis of Scientific Collaboration (Based on Co-authorship) at the Doctoral Schools of Educational Studies in Hungary. XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2017. április 6-8. In: D. Molnár Éva és Víg Tibor (2017, szerk.): PÉK 2017. XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Program; Előadás-összefoglalók, SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, p. 46. [PDF]
 • Aknai Dóra (2017): Tanulási motiváció és a szülői háttér összefüggése értelmi sérült tanulók körében. Poszter. XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2017. április 6-8. In: D. Molnár Éva és Víg Tibor (2017, szerk.): PÉK 2017. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Program; Előadás-összefoglalók, SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, p. 94. [PDF]
 • Aknai Dóra Orsolya (2017): Hétköznapi IKT. Jelen és jövő. I. Számítógépek és okos eszközök az iskolában konferencia és workshop, Budapest, 2017. márc. 24.
 • Fehér Péter, Czékmán Balázs, Aknai Dóra Orsolya (2017): Digitális történetmesélés és kiterjesztett valóság – újszerű lehetőségek az idegennyelv-oktatásban. Digitális Tanulás és Tanítás workshop, Debrecen, 2017. febr. 27. [PDF]
 • Aknai Dóra Orsolya – Fehér Péter (2017): Nyelvvizsgára készülök – Mobil applikációkkal támogatott nyelvtanulás. Digitális Tanulás és Tanítás workshop, Debrecen, 2017. febr. 27. [PDF]
 • Aknai Dóra Orsolya (2017): A hálózat fogságában? – tanárközösségek a Facebookon. Egy empirikus kutatás eredményei. II. Oktatástervezési és Oktatás-Informatikai Konferencia 2017, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2017. február 3-4. In: Hülber László (szerk. 2017): II. Oktatástervezési és Oktatás-Informatikai Konferencia, Absztraktkötet, EKE Líceum Kiadó, Eger. [PDF]
 • Czékmán Balázs, Aknai Dóra Orsolya, Fehér Péter (2017): A tartalomelőállítás lehetőségei a virtuális valóság (VR) és a kiterjesztett valóság (AR) oktatási célú alkalmazásai esetében. II. Oktatástervezési és Oktatás-Informatikai Konferencia 2017, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2017. február 3-4. In: Hülber László (szerk. 2017): II. Oktatástervezési és Oktatás-Informatikai Konferencia, Absztraktkötet, EKE Líceum Kiadó, Eger. [PDF]

2016 – 21

 • Fehér Péter – Czékmán Balázs – Aknai Dóra Orsolya – Fegyverneki Gergő (2016): Kiterjesztett valóság alkalmazások használata tanórai keretben. Digitális pedagógus és nemzedék konferencia 2016, „Digitális lábnyomok – Digitális mérföldkövek, ELTE PPK, Budapest, 2016. november 26.
 • Aknai Dóra Orsolya (2016): Értelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásával. Digitális pedagógus és nemzedék konferencia 2016, „Digitális lábnyomok – Digitális mérföldkövek, ELTE PPK, Budapest, 2016. november 26.
 • Fehér Péter – Aknai Dóra Orsolya (2016): Online tanári közösségek. Digitális pedagógus és nemzedék konferencia 2016, „Digitális lábnyomok – Digitális mérföldkövek, ELTE PPK, Budapest, 2016. november 26.
 • Fehér Péter – Aknai Dóra Orsolya – Czékmán Balázs (2016): Digitális történetek és a kiterjesztett valóság a „Digitális mesefal” projektben. III. IKT az oktatásban konferencia, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2016. november 25-26.
 • Fehér Péter – Czékmán Balázs – Aknai Dóra Orsolya (2016): A “Digitális mesefal” projekt – Kiterjesztett valóság alkalmazásokkal támogatott digitális történetmesélés. XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17-19. In.: Zsolnai Anikó, Kasik László (2016, szerk.): A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia (ONK), Program és absztraktkötet, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, p. 396.
 • Fehér Péter – Aknai Dóra Orsolya (2016): Mesterek és tanítványok a magyar neveléstudományi doktori iskolákban. XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia (ONK), Szeged, 2016. november 17-19. In.: Zsolnai Anikó, Kasik László (2016, szerk.): A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Program és absztraktkötet, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, p. 394.
 • Aknai Dóra Orsolya (2016): Interaktív tábla és táblagépes alkalmazások használata a gyógypedagógiai gyakorlatban. POSZTER. XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17-19. In.: Zsolnai Anikó, Kasik László (2016, szerk.): A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Program és absztraktkötet, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, p. 428.
 • Fehér Péter – Czékmán Balázs – Aknai Dóra Orsolya (2016): Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével. I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia, Veszprém, 2016. november 11-12. In: Aknai Dóra Orsolya és Fehér Péter (2016, szerk.): I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia, Program; Előadás-összefoglalók, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, p. 54. [PDF]
 • Aknai Dóra Orsolya (2016): Táblagépes alkalmazások használata értelmi sérült, autizmusspektrum-zavarral élő tanulók megsegítésében. I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia, Veszprém, 2016. november 11-12. In: Aknai Dóra Orsolya és Fehér Péter (2016, szerk.): I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia, Program; Előadás-összefoglalók, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, p. 20. [PDF]
 • Aknai Dóra Orsolya (2016): IKT eszközök alkalmazásának lehetőségei, avagy a digitális pedagógus „fegyvertára”. Pedagógus továbbképzés, Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Gyulafirátót, 2016. október 7.
 • Aknai Dóra Orsolya – Fehér Péter (2016): Pedagógusok szakmai kollaborációjának elemzése Facebook-környezetben. II. Nyílt Oktatás Konferencia, Eszterházy Károly Egyetem, Gyöngyös, 2016. október 7. In: Hülber László (szerk. 2016): II. Nyílt Oktatás Konferencia, Gyöngyös. Absztraktkötet, Líceum Kiadó, Eger. [PDF] p. 20-22.
 • Fehér Péter – Aknai Dóra Orsolya – Czékmán Balázs (2016): Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével. MoodleMoot Konferencia, Óbudai Egyetem, Budapest, 2016. június 23-24.
 • Aknai Dóra Orsolya – Fehér Péter (2016): Pedagógus szakmai csoportok működésének elemzése hálózatos környezetben. MoodleMoot Konferencia, Óbudai Egyetem, Budapest, 2016. június 23-24.
 • Aknai Dóra Orsolya (2016): Pedagógus szakmai csoportok működésének elemzése hálózatos környezetben. HuCER 2016. – A tanulás útjai, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Kaposvár, 2016. május 26-27. In: A tanulás új útjai – HuCER 2016 Absztraktkötet, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Kaposvár, 2016. (ISBN 978-615-5657-00-9) p. 7. [PDF]
 • Czékmán Balázs – Aknai Dóra Orsolya – Fehér Péter (2016): Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségével. HuCER 2016. – A tanulás útjai, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Kaposvár, 2016. május 26-27. In: A tanulás új útjai – HuCER 2016 Absztraktkötet, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Kaposvár, 2016. (ISBN 978-615-5657-00-9) p. 36. [PDF]
 • Aknai Dóra Orsolya (2016): Interaktív tábla és táblagépes alkalmazások használata a gyógypedagógiai gyakorlatban súlyosan-halmozottan sérült gyermekek fejlesztésében. Horizontok és Dialógusok II. – Neveléstudományi és Romológiai Konferencia, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2016. május 4-6. In.: Márhoffer Nikolett, Szekeres Nikoletta, Szücs-Rusznak Karolina (2016, szerk.): Horizontok és dialógusok II. konferencianapok, Absztraktkötet, Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs, p. 21-22. [PDF]
 • Aknai Dóra Orsolya– Czékmán Balázs – Fehér Péter (2016): Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése az iskolában. Horizontok és Dialógusok II. – Neveléstudományi és Romológiai Konferencia, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2016. május 4-6. In.: Márhoffer Nikolett, Szekeres Nikoletta, Szücs-Rusznak Karolina (2016, szerk.): Horizontok és dialógusok II. konferencianapok, Absztraktkötet, Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs, p. 23-24. [PDF]
 • Fehér Péter – Aknai Dóra (2016): Aki “doktor” akar lenni… Avagy doktorjelöltek publikációs teljesítményének összehasonlítása a hazai neveléstudományi doktori iskolákban. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2016. április 21-23. In: Molnár Gyöngyvér és Bús Enikő (2016, szerk.): PÉK 2016. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Program; Előadás-összefoglalók, SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, p. 53. [PDF]
 • Aknai Dóra Orsolya (2016)a: A digitális pedagógus “fegyvertára”. “Árkon-bokron tablettel” – Digitális Témahét, Puskás Ferenc Általános Iskola, Kispest, 2016. április 8.
 • Aknai Dóra Orsolya (2016): Interaktív tábla használata a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek fejlesztésében. I. Microsoft Innovatív Pedagógus Konferencia, Hatvan, 2016. március 19. [HTML]
 • Czékmán Balázs – Aknai Dóra Orsolya – Fehér Péter (2016): Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségével. Oktatás Határhelyzetben, Partiumi Keresztény Egyetem BTK Nevelés- és Kultúratudományi Tanszék, Nagyvárad, 2016. március 4.
 • Aknai Dóra Orsolya (2016): Táblagépes alkalmazások a gyógypedagógiai gyakorlatban, súlyosan-halmozottan sérült gyermekek körében. IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, International Research Institute, Sturovo, 2016. február 21-23. In: IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, International Research Institute, Sturovo, 2016. február 21-23. Absztraktkötet, ISBN 978-80-89691-30-2
 • Aknai Dóra Orsolya, Czékmán Balázs, Fehér Péter: Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése – Lehetőségek a tartalomba-ágyazott, integrált kompetenciafejlesztésre. I. Oktatástervezési és Oktatás – Informatikai Konferencia, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2016. február 5-6. In: Hülber László (2016, szerk.): I. Oktatástervezési és Oktatás – Informatikai Konferencia, Absztraktkötet, EKF Líceum kiadó, Eger, p.35. [PDF]

2015 – 2

 • Aknai Dóra Orsolya (2015): A digitális pedagógus fegyvertára hálózatos környezetben. In.: A Létünk virtuális konferenciája – 2015, Digitális kor – “Cyber nemzedékek” – Oktatási és neveléstudományi kérdések. Forum Könyvkiadó Intézet — Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar — Vajdasági Magyar Doktoranduszok Szövetsége, [HTML]
 • Aknai Dóra Orsolya (2015): Interaktív tábla használata a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek fejlesztésében. IX. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Kaposvár, 2015. május 29. In: Nagyházi Bernadette (2015, szerk.): IX. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia Nevelés és tudomány, neveléstudomány a 21. században Absztraktkötet, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, Kaposvár, p. 72-73.
  [PDF]

Publicisztika

 • Nyomot hagyó úton – aki az úton jár: celebtanárunk a héten: Aknai Dóra Orsolya. Modern Iskola, 2016. március 16. [HTML]

IKT MasterMinds Kutatócsoport, Veszprém

 

Advertisements