Tags

, , , ,

Mi is az a Bee-Bot és Blue-Bot?

Mindkettő eszköz méhecske formájú robot, melyeknek a hátán lévő gombok segítségével lehet beírni a parancsokat. Nagyon hamar a gyerekek kedvencévé válik, hiszen amellett, hogy programozni lehet és végrehajtja a parancsokat, villog és hangot is ad. A feladatokat minden esetben a gyerekek fejlettségi szintjéhez kell igazítani, hogy sikerélményük legyen, így a kellő motivációt is megteremtjük a számukra, mely ennek a folyamatnak köszönhetően rövid időn belül belső motivációvá válik. Így a tanítványainknál aktivizálni tudjuk a magasabb rendű gondolkodási folyamatokat is. A méhecskék 15 cm X 15 cm-es lépésekben tudnak közlekedni. A hátukon megtalálható iránygombok segítségével programozható előre-hátra, jobbra-balra, illetve a szünet (II), a törlés (X) és az indulás (GO) gombok segítségével. Ha nem akarjuk, hogy a méhecske újra végrehajtsa a már beprogramozott lépéseket, törölnünk kell az előző programot. Igen egyszerűen és könnyen programozható a még írni-olvasni nem tudó gyermekek számára is. Tökéletes eszköz a térbeli, síkbeli viszonyok tanításához, gyakorlásához, illetve a programozási alapismeretek játékos, cselekvésbe ágyazott elsajátításához. A Bee-Bot memóriája 40 lépésig, a Blue-Bot-é pedig 200 lépésig programozható. A Blue-Bot okos eszközről (applikációnak köszönhetően) vagy PC-ről (szoftver) is vezérelhető. A Bee-Bot-tal ellentétben okos eszközről vezérelve 45′-ban is el tud fordulni. Az eszközökön elkészített kódot közvetlen Bluetooth kapcsolaton keresztül lehet elküldeni a robotméhecskének. Természetesen csak Bee-Bot-ként is használható. Átlátszó testének köszönhetően jól megfigyelhető, hogyan reagál a robot az utasításokra.

Hogyan talált ránk egy sárga méhecske?

Kutatócsoportom vezetője, Fehér Péter hívta fel a figyelmemet a robotméhecskére, és hogy talán érdemes lenne kipróbálni a használatát az én értelmileg- és tanulásban akadályozott, autista tanítványaimnál is. Ezért kértem felvételemet a Facebookon található Robotcsámborgás csoportba, ahol kitöltöttem egy robotméhecskét igénylő lapot.

Ennek az a lényege, hogy aki kéri, kipróbálhatja ingyenesen a robotot. Csupán annyi a kérés, hogy vigyázzunk rá, és az utánunk következő igénylőnek elküldjük az iskolájába azt. Igen rövid időn belül mailben értesítettek, hogy mikor és honnan számíthatunk a robotméhecske érkezésére. És valóban, 2017. február 27.-én landolt nálunk a kis sárga Bee-Bot!

A Bee-Bot bevezetése a csoportba

Mikor bemutattam a gyerekeknek a méhecskét, még nem volt semmiféle eszközünk hozzá. Ezért csak a tanulóasztalon próbáltuk ki, mire is lehet képes a gyerekek segítségével. Nagy örömet okozott, hogy végrehajtja az utasításokat. Természetesen a fiúk hamar el is nevezték, így lett a Bee-Bot neve Zümi, és azt is kiderítették, hogy kislány!

A délutánomat azzal töltöttem, hogy anyagokat, inspirációt gyűjtöttem magamnak az interneten. A külföldi weboldalakon és a Pinteresten különösen sok, hasznos, írásos és képi anyagot is felleltem. Másnapra beszereztem egy A/1-es méretű műszaki rajzlapot is, amire a gyerekekkel közösen rajzoltuk fel a 15 cm X 15 cm-es pályát. Mivel betűkártyáink vannak, máris indulhatott a programozás a szőnyegre kuporodva, körbetérdelve, hasalva a pályánkat. A pályán különböző helyekre téve a betűkártyákat a gyerekeknek kellet beprogramozniuk Zümit, hogy eljusson egyes betűkhöz. Remek móka volt! Azon túl, hogy a gombokkal ismerkedtek, fel kellet ismerniük a keresett betűt, tervezniük kellett egy útvonalat, mennyiséget kellett felismerniük, így a számfogalmat is fejlesztettük. A srácok nem is vették észre mennyi mindent tanultak közben, ők csupán azt érezték, hogy jót játszanak Zümivel. Pár nappal később a testápolás témakör feldolgozásához röptettük Zümikét. A gyerekek szépen megtanulták a reggeli és esti testápolási rutint, a szabályos fogmosást, kézmosást.

Mivel nagy (9-15 évesek) tanítványaim vannak, így nem volt arra szükség, hogy lamináljam a pályához használt képeket, de alsó tagozatos vagy óvodás gyermekeknél a képek laminálása hasznos lehet. Szerencsénk volt Zümivel mert négy hétig nálunk maradhatott. Nem “játszottunk” vele minden nap. Aztán a szerencse is mellénk szegődött, mert a LogMeIn cég jóvoltából hozzájutottunk egy saját méhecskéhez, akit a gyerekek Vilinek neveztek el és aki egy Blue-Bot. Voltak napok mikor a gyerekek a saját A/4-es méretben elkészített pályáikon a kupakméhecskékkel programoztak illetve kódoltak. Hamar megértették, hogy a J=jobb oldal, B=bal oldal, E=előre, H=hátra irányokat jelenti. Így kaptak feladatokat a pálya mellé írva, amit először közösen, majd egyénileg is meg kellett oldaniuk.

Jó alkalom ez a differenciálásra is, hiszen a gyerekek egyéni képességeire szabhatjuk a feladatokat, illetve míg egy kis csoporttal dolgozunk, addig a másik csoportban a gyerekek a tananyaghoz kapcsolódva kódolásos feladatokat oldhatnak meg. A gyerekek kis csoportokban a saját szintjüknek megfelelő feladatokon dolgozhatnak. Ezért nincs gyenge vagy nehéz feladat, csupán érdekes, amelyeken érdemes dolgozni.

Problémamegoldó gondolkodás folyamata

A gyerekek a robotméhecskével való programozás során egy “utat” járnak be, melyet négy szakaszra bonthatunk le. Ezek:

  1. A feladat megértése. Ez gyakran újrafogalmazást jelent a gyerekek számára. A feladatot esetenként részfeladatokra bontják a könnyebb megértés érdekében.
  2. Tervkészítés, megoldási javaslat kidolgozása. Ebben a szakaszban a megoldási lehetőségeket szűkítik le, azok helyességét mérlegelik, kidolgozzák a lépések sorrendjét. Előfordul, hogy az utat a méhecske mozgatásával programozzák be a robotba, majd a kiindulópontra helyezik azt.
  3. Kivitelezés, tulajdonképpeni megoldás. A méhecske “röptetése”.
  4. Az eredmény felül vizsgálása, ellenőrzése. Sikertelen próbálkozás esetén újrakezdés az első szakasztól.

Mit fejlesztünk a padlórobottal?

Az iskolai nevelés és oktatás egyik fontos feladata az értelmi képességek fejlesztése, ezért is érdemes új eszközöket, módszereket bevezetni az értelmi sérült gyermekekkel való foglalkozásba.
Mit minden fejlődik még a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése közben?

  • Szabálytudat kialakulása.
  • Utasítások megismerése, megértése, betartása.
  • Megfelelő módon történő kommunikációs kapcsolat kialakulása.
  • Téri relációk megismerése, a tájékozódási képesség.
  • Önismeret és a társas kultúra.

Miért fontos a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése?

  • Az élet számos területén nélkülözhetetlen.
  • A problémák megoldása kihívást és motivációt jelent.
  • Fejleszti a megfigyelést és a hipotézisállítás képességét.
  • Kérdéseket és témákat vet fel.
  • Megköveteli az előrelátó tervezést.
  • Fejleszti az algoritmikus gondolkodást, az oknyomozó készséget és az értékelés készségét.
  • Célt állít és értelmet ad a tanulásnak.
  • A kreatív és kritikai gondolkodás által közvetlen élményt nyújt.
  • Fejleszti az önbizalmat, a hozzáértést.
  • Része az önálló gondolkodás, de a csoportmunka és az interaktivitás is.

Tippek a további felhasználásra

  • Színek, formák megismerése.
  • Matematikai feladatok (pl. alapműveletek) végzése.
  • Mennyiségállandóság kialakítása (dobókockával).
  • Szóösszerakó, mondatösszerakó.
  • Keresztrejtvény.
  • Kalandozás a térképen.
  • Szókártyák használata.
  • Dobókocka használata a feladatok adásához.
  • A megtalált eszközök, tárgyak (Kinder figurák, golyók, stb.) utánfutóba gyűjtése.
  • Városépítés, és a robot “utcán” való irányítása.
  • Labirintus játék.

Hogyan tovább?

Igazgató úrral folyamatosan keressük azokat a pályázatokat, melyeket informatikai eszközök beszerzésére írnak ki. Így ebben a félévben két ilyen alkalommal is adtunk be pályázatot. Ezen belül további padlórobotok beszerzését is tervezzük. Így lehetőségünk nyílik arra is, hogy további osztályok bevonásával keressük a méhecskék tanórai felhasználásának lehetőségeit. A Blue-Bot robotméhecskéhez tartozik egy szoftver és applikáció is, melyet szeretnénk a következő tanévtől kipróbálni.

Ezeket a tapasztalatokat mindenképpen szükséges dokumentálni, és egymás között a tudást megosztani tantestületen belül, illetve online felületen más kollégákkal is. Mivel egy fejlesztési folyamatról beszélünk, mérhetővé kell tenni a gyerekek fejlődését. Ezt a megfelelő mérőeszközzel tudjuk megtenni, melynek kifejlesztése a rövid távú célok között szerepel.

Advertisements